O obci Dolné Otrokovce

Poloha obce: Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny v doline Merašického potoka. Obec sa nachádza 13 km severovýchodne od obce Hlohovec.

Prvá písomná zmienka:
z roku 1400

Vývin názvu obce:
r. 1400 Also Atrach, r. 1416 Alsoatrak, r. 1773 Dolné Otrokowcze, r. 1920 Dolné Otrokovce

História:
Na území obce sa našli archeologické nálezy dokazujúce osídlenie z obdobia mladšej doby bronzovej. Obec pôvodne vznikla odčlenením obce spomínanej v Zoborskej listine z roku 1113 pod názvom Adradic, ktorá bola vo vlastníctve zoborského kláštora. Koncom 16. storočia bola obec spustošená a vypálená tureckými vojskami. V roku 1600 vymrel rod Babindalyov, ktorý vlastnil obec. Následne bol jej majetok rozdelený medzi viacerých majiteľov. Názvy dvorov podľa nich existujú dodnes (Kochanovci, Ábelovci, Lucsayi, Rákoczy, Rudnyanský). V ďalšom období patril majer a pozemky grófke Gyókiovej, ktorá mala postavené sídlo v Horných Otrokovciach. V roku 1920 sa stal majiteľom majera pôvodne Holíčan Ján Pihorňa.

Obec sa radí medzi jednu z najmenších v regióne Hlohovec a dnes v nej žije 367 obyvateľov.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Dolné Otrokovce
Dolné Otrokovce č. 44
920 61 Dolné Trhovište
 
  Kontakt

Starostka: Ján Maršala
tel.
: 033 7448321
email:
ocudotrokovce@wircom.sk
web:
www.obecdolneotrokovce.sk