O obci Dolné Trhovište

Poloha obce: Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny, v doline Trhovištského potoka. Obec leží približne 9,5 kilometra východo-severovýchodne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1156

Vývin názvu obce: r. 1156 Vasar, Vascard, r. 1214 Wasard, 1271 Uuasard, 1343 Wasard, altera Wasard, 1773 Alsó Vassard, Unter Wascharditz, Dolne Wassardcze, 1920 Dolné Vašardice, 1948 Dolné Trhovište. Po r. 1902 bola k obci pričlenená obec Jelenová. Jej historické názvy sú nasledujúce: r. 1404 Kylyanvasardya, 1773 Gelinfalva, Jalanau, Galanowa, 1863, 1888 – 1902 Gellénfalu, 1873 – 1882 Gelénfalva.

História: Kataster obce je veľmi bohatý na archeologické náleziská, ktoré dokladujú prítomnosť rôznych kultúr žijúcich na jej území. Známe sú doklady prítomnosti osídlenia z laténskej a rímskej doby. Našli sa časti osady z mladšej doby kamennej, prítomnosť keltského pohrebiska. Začiatkom 13. storočia patrila obec Nitrianskemu hradu a vzápätí ďalším šľachtickým rodom ako napríklad Vásardy, Benkő, Rákoczi, Kosztolány a ďalším zemanom.

 
  Poštová adresa
Obecný úrad Dolné Trhovište
Dolné Trhovište č. 191
920 61 Dolné Trhovište
 
  Kontakt

Starosta: Ing.Jaroslav Mrváň

tel.:
033 744801
email:
oud.trhoviste@wircom.sk
web:
www.dolnetrhoviste.sk