O obci Dolné Zelenice

Poloha: Obec leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na nive Váhu a Dudváhu. Nachádza sa 8 km juhozápadne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1244

Vývin názvu obce: r. 1244 Zels, r. 1291 Scele, r. 1352 Zeuldwar, r. 1400 Zela alias Pentechfalva, r. 1773 Alsó-Zéla, Unter Zelenitz, Dolné Zelenicze, 1920 Dolné Zelenice. V rokoch 1980-1990 boli obce Horné Zelenice a Dolné Zelenice zlúčené do jednej obce Zelenice.

História obce: v 12. storočí patrilo územie obce hradu Hlohovec. V nasledujúcom storočí bola už vo vlastníctve hradu Szolgagyoru na Posádke. Hrad slúžil ako pohraničný bod a strážil brod cez Váh. Počas tureckých vpádov do Uhorska bola obec viackrát zničená, ale následnej obnovená. V stredoveku patrila obec viacerým zemepánom – Jankovičovcom, Zichyovcom, Brunswickovcom. Začiatkom 18. storočia sa stala obec majetkom hlohovského panstva rodu Erdődyovcov. V tomto období práve vplyvom Erdődyovcov nastalo pokatolíčtenie obyvateľstva. Z finančných dôvodov predali neskôr obec rodine Szunyoghovej. Po druhej svetovej vojne sa Szunyoghovci do obce už nevrátili. V súčasnosti má obec približne 561 obyvateľov.

 
  Poštová adresa

Obecný úrad Dolné Zelenice
Dolné Zelenice č. 107
920 52 Siladice

 
  Kontakt
Starosta: Mgr. Dagmar Jakubcová

tel.: 033 7445250
email: dolnezelenice@gmail.com
web: http://dolne.zelenice.sk/