O obci Horné Otrokovce

Poloha obce: Leží v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny pri južnom svahu Považského Inovca, na hornom toku Stoličného potoka. Obec sa nachádza 10 km na severovýchod od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1113

Vývin názvu obce: r. 1113 Adradic, r. 1156 Otroc, r. 1773 Horné Otrokowcze, Felső-Attrak, Ober Otrokowitz, r. 1920 Horné Otrokovce. V rokoch 1975 – 1990 bola k obci pričlenená obec Tekolďany a v rokoch 1979 – 1990 aj obce Tepličky a Horné Trhovište.

História a zaujímavosti: Obec bola v 12. storočí vo vlastníctve zoborského kláštora. Od roku 1388 patrila viacerým zemepanským rodom – Kosztolányovci, Sooky, Škarbalovci, Rzikowsky, Zayovci, Rudnyánszky, Vranovčovsi a iní. Od konca 14. storočia tu majú kúriu šľachtici z Trhovišťa. V 16. storočí získali majetky v obci Škarbalovci a na prelome 18. a 19. storočia rod Rzikowských. V roku 1809 sa panstvo Horné Otrokovce dostalo do rúk rodu Erdődyvocov.
V obci sa nachádza jeden z najkrajších prírodných amfiteátrov v kraji.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Horné Otrokovce
Horné Otrokovce 146
920 62 Horné Otrokovce
 
  Kontakt
Starosta: Mgr. Eva Kukučková

tel.: 033 7446101
email:
ocu.h.otrokovce@stonline.sk
web:
www.horneotrokovce.eu