O obci Jalšové

Poloha obce: Obec leží na styku južného výbežku Považského Inovca a považských výbežkov Podunajskej roviny. Obec sa nachádza 9 km severo-severovýchodne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1352

Vývin názvu obce: r. 1352 Wlseu, r. 1356 Jelsew, r. 1453 Jalswa, r. 1773 Jalso, Jalschowe, r. 1927 Jalšové.

História: Hoci prvá písomná zmienka o obci pochádza až z polovice 14. storočia, jej pôvod musíme datovať skôr. Dokazujú to pozostatky rotundy z 1. Polovice 13. storočia. V tomto období patrila obec hlohovskému panstvu.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Jalšové
Jalšové č. 148
922 31 Jalšové
 
  Kontakt
Starosta: Emília Živčáková

tel.: 033 733 00 65
email: obec.jalsove@mail.t-com.sk