O obci Kľačany

Poloha obce: Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny v doline potoka Andač. Obec sa nachádza 8 km juhovýchodne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1256

Vývin názvu obce: r. 1256 Kelechent, r. 1297 Kelechen, r. 1773 Kelecsény, Klatzany, r. 1920 Kľačany.

História: Na území katastra obce sa našli pozostatky pohrebiska z veľkomoravskej doby. V polovici 13. storočia patrila obec panstvu Hlohovec. V roku 1296 ju získal magister Aba, po ňom rod Forgáchovcov a od roku 1720 patrila rodu Erdődy.


 
  Poštová adresa

Obecný úrad Kľačany
Kľačany č. 211
920 64 Kľačany

 
  Kontakt

Starostka: Ing. Emília Cvíčelová

tel.:
033 744 32 00
web:
www.obec-klacany.sk