O obci Koplotovce

Poloha obce: Obec leží na západnom okraji južného výbežku Považského Inovca na styku so širokou nivou Váhu. Obec sa nachádza 5,5 km severne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1113

Vývin názvu obce: r. 1113 Locuplot, r. 1275 Koploth, r. 1773 Kaplath, Koplotowecz, r. 1808 Koplotowce, r. 1920 Koplotovce

História a zaujímavosti: Z obdobia prvej písomnej zmienky sa objavuje obec ako príslušenstvo Nitrianskeho hradu. Dva ostrovy v riečisku Váhu tvoriace obec boli vo vlastníctve zoborského opátstva a druhú polovicu vlastnilo hlohovské panstvo. Niektoré pozemky vlastnil v roku 1185 nitrianskoblatnický veľmož Stojslav. Od roku 1275 bola časť obce vo vlastníctve Ernegha, syna Abbu. Po roku 1330 vlastnilo obec viacero zemepanských rodín. Najprv sú to rody Kaplathy a Czobor. V polovici 15. storočia je ku Koplotovciam pričlenená aj obec Čened (Čanadov), ktorá zaniká v roku 1750 vplyvom živelnej katastrofy (pravdepodobne povodne) a už sa neobnoví. Rod Kochanovských má obec a renesančný kaštieľ vo vlastníctve od roku 1600. V období pôsobenia Jána Hollého na hlohovskej fare často navštevuje Koplotovce, píše oslavné básne na členov Kochanovského rodu a ich veľký priateľ. Posledný zemepanský rod, ktorý vlastnil obec je rod Frideczkých.
V tejto príjemnej vidieckej obci sa nachádza najmenšie kúpalisko s liečivou vodou na Slovensku a historický kaštieľ Kaplath.

 
  Poštová adresa

Obecný úrad Koplotovce
Koplotovce č. 28
920 01 Koplotovce

 
  Kontakt

Starosta: Jozef Števik

tel.: 033 7432122, 0903 749 236
email: info@koplotovce.sk
web:
www.koplotovce.sk