O obci Leopoldov

Poloha obce: Mesto leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny na širokej nive medzi Váhom a Dudváhom približne 3 km od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1664

Vývin názvu obce: r. 1664 Ujvároska, r. 1670 Leopoldopolis, r. 1773 Uj – Varoska, Leopold – Neüstadt, Mestaczko, r. 1786 Mestečko. V roku 1948 bola k obci pričlenená osada Leopoldov pri pevnosti. Po tomto akte vznikla jedna administratívna jednotka pod jedným názvom Leopoldov.

História: Hlavnou príčinou vzniku mesta bolo obsadenie Nových Zámkov Turkami. Z tohto dôvodu cisár hľadal miesto neobsadené Turkami, kam by pevnosť umiestnil. Počiatky vzniku Leopoldova sú teda spojené s rozhodnutím Leopolda I. vybudovať v blízkosti Hlohovca protitureckú pevnosť. Objekt postavili v rozmedzí rokov 1665 – 1669. Vzorom pri jeho budovaní boli talianska pevnosť Palmanova a pevnosť Nové Zámky. Hlavnými staviteľmi boli postupne Ján Melicher Arigsperger a po ňom Ján Unger. V susedstve pevnosti vznikla obec, kde bývali robotníci, stavebníci a remeselníci, ktorí pracovali na budovaní pevnosti. V protitureckých bojoch však pevnosť nezohrala dôležitejšiu úlohu. Odolala však neskorším nájazdom povstalcov počas povstania Imricha Tökölyho. Začiatkom 18. storočia pevnosť obliehali vojská Františka Rákocziho II. Počas tohto obliehania sa v Leopoldove aj razili mince. Poslednú významnejšiu úlohu zohrala pevnosť v meruôsmych rokoch – ani vtedy nebola dobytá. V roku 1855 prestala pevnosť plniť vojenské účely a transformovala sa na trestnicu. Túto úlohu plní objekt až dodnes.

 
  Poštová adresa
Metský úrad Leopoldov
Hlohovecká cesta 104/2
920 41 Leopoldov
 
  Kontakt

Starosta: Terézia Kavuliaková

tel.:
033 7342207
email:
mesto@leopoldov.sk
web:
www.leopoldov.sk