O obci Madunice

Poloha obce: Obec leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny na širokej nive medzi Váhom a Dudváhom. Obec sa nachádza 9 km severne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1113

Vývin názvu obce: r. 1113 Medenz, r. 1773 Madunicz, Madunitze, r. 1900 Vágmedence, r. 1920 Madunice.

História: Z územia obce je známe osídlenie z neolitu a z doby rímskej. Na začiatku 12. storočia patrila ako väčšina obcí zapísaných v Zoborskej listine zoborskému kláštoru. Potom obec vlastnili panovníci z Hlohovca. Počas panovania Erdődyovcov pôsobil na ich podnet v obci významná osobnosť národného hnutia Ján Hollý, ktorý tu žil a tvorivo pôsobil takmer tridsať rokov.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Madunice
P.O. Hviezdoslava 8
922 42 Madunice
 
  Kontakt
Starosta: Mgr. Alena Jelušová

tel.
: 033 7431123
email:
madunice@madunice.sk
web:
www.madunice.sk