O regióne Hlohovec

Región Hlohovec sa nachádza na západnom Slovensku, na východnom okraji Trnavského kraja. Zo severu do územia zasahuje Podunajská nížina, z juhu úpätia Považského Inovca a na východe Nitrianska Pahorkatina. Región patrí k najmenším regiónom v republike, má rozlohu 267,1 km2. Prevažná časť regiónu sa nachádza do výškového stupňa 300 m. n. m a preto je väčšina územia zaradená do nížiny. Najnižší bod regiónu sa nachádza v nadmorskej výške 128 m. n. m., v mieste kde rieka Váh opúšťa hranicu regiónu a vteká na územie okresu Galanta. Najvyšší bod predstavuje Holý vrch 432 m. n. m. v Považskom Inovci.

V regióne Hlohovec žilo k 1.1. 2010 45 239 obyvateľov z toho 22 214 mužov a 23 025 žien. Región Hlohovec tvorí 24 obcí, z toho dve, Hlohovec a Leopoldov, majú štatút mesta. V mestách v roku 2010 žilo 26 490 obyvateľov a na vidieku 18 749 obyvateľov.

Hustota osídlenia (170 obyvateľov na km²) viac ako 1,5-krát prevyšuje celoslovenský priemer. V rámci Trnavského kraja má región Hlohovec druhú najvyššiu hustotu osídlenia (po regióne Trnava) a stupeň urbanizácie (po regióne Skalica). Obyvateľstvo je v regióne rozmiestnené rovnomerne. Obce v sú lokalizované pozdĺž hlavných ciest a železničných tratí, ktoré sú v regióne husto poprepletané.