O obci Pastuchov

Poloha obce: Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny na hornom toku Blatiny. Obec sa nachádza 8 km východne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1276

Vývin názvu obce: r. 1276 Paztwh, r. 1773 Pasztho, Pastuchow, r. 1913 Nyitrapásztó, r. 1920 Pastuchov.

História obce: Najstaršie zistené osídlenie lokality je známe z obdobia neolitu. Našli sa viaceré sídla kultúry najstaršieho roľníckeho ľudu. Známe sú aj doklady z technologickej výroby z doby bronzovej. Vekerzugská skupina reprezentuje najmladšie praveké osídlenie územia obce. Počas 14. storočia patrila obec viacerým zemepánom, no nakoniec skončila v vo vlastníctve hlohovského panstva a šľachtických rodov, ktoré ho vlastnili.


 
  Poštová adresa

Obecný úrad Pastuchov
Pastuchov č. 9247
920 63 Pastuchov


 
  Kontakt

Starosta: Štefan Huszár

tel.:
033 7449572
email:
pastuchovov@zoznam.sk
web:
www.obecpastuchov.sk/