O obci Sasinkovo

Poloha obce: Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny pri hornom bočnom toku potoka Jarč. Nachádza sa 9 km juhovýchodne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1256

Vývin názvu obce: r. 1256 Sag, r. 1773 Saagh, r. 1808 Ság, Ssahy, r. 1920 Šág, r. 1948 Sasinkovo.

História: Obec vznikla ako sídlo kráľovských rybárov. Od začiatku 14. storočia patrila k hlohovskému panstvu a následne viacerým šľachtickým rodom - Šándor, Keglevich, Appel a iní. Sasinkovo bola významná vinohradnícka obec. Tejto činnosti sa venujú aj súčasní obyvatelia, čoho dokladom sú svahy bohato zaplnené viničom.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Sasinkovo
Sasinkovo č. 3
920 65 Sasinkovo
 
  Kontakt

Starosta: Jaroslav Jamrich

tel.:
033 7443221
email:
ou.sasinkovo@stonline.sk
web:
www.sasinkovo.sk