O obci Tepličky

Poloha obce: Obec leží v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny pri južnom výbežku Považského Inovca pri hornom toku pravostranného prítoku Radošinky. Obec sa nachádza 7 km severovýchodne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1406

Vývin názvu obce: r. 1406 Forrozeg, r. 1773 Forno-Szegh, r. 1920 Fornóseg, Farnóseg, r. 1927 Fornosek, r. 1948 Tepličky. V rokoch 1979 – 1990 bola obec pripojená k obci Horné Otrokovce.

História: Pôvodné osídlenie lokality sa predpokladá už v období tisícročia pred naším letopočtom. Zaujímavým nálezom je rímska medená minca antoninián Claudius II. Gothicus z roku 268 p. n. l. Obec sa pôvodne vyvinula v chotári Koplotovce. Postupne patrili Tepličky rôznym šľachtickým rodom. V obci pôsobil významný veľkostatkár židovského pôvodu Šimon Schwitzer.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Tepličky
Siladice č. 232
920 66 Tepličky
 
  Kontakt
Starosta: Mária Janičková

tel.: 033 7330154, 0905 515295
email: obec.teplicky@stonline.sk
web:
www.teplicky.topo.sk