O obci Trakovice

Poloha: Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny na styku s nivou Váhu a Dudváhu v bočnom údolí.

Prvá písomná zmienka:
z roku 1275

Vývin názvu obce:
r. 1275 Korkouch, r. 1353 Karkoch, r. 1773 Karkocz, Tarkowitz, Trakowicze, r. 1863 Karkóc, r. 1920 Trakovice.

História: Archeologické nálezy nám dokladajú, že územie obce bolo osídlené už v neolite. Postupne sa tu vystriedali rôzne sídelné štruktúry zo staršej doby bronzovej, mladšej doby železnej, roby rímskej a doby slovanskej. V období neskorého stredoveku a potom i nastupujúceho novoveku patrila obec viacerým zemepanským rodom ako napríklad Forgáchovcom, Ocskayovcom, Zayovcom, Majthényiovcom. Posledným feudálnym vlastníkom veľkej časti obce bol Karol Zay. Neskôr jeho synovia predali podstatnú časť trakovických majetkov rodu Fould-Springer.


 
  Poštová adresa

Obecný úrad Trakovice
Trakovice č. 38
919 33 Trakovice


 
  Kontakt

Starosta: Ing. Ľudovít Tolarovič

tel.:
033 7320459
email:
obec@trakovice.sk
web:
www.trakovice.sk