O obci Žlkovce

Poloha obce: Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny pri hranici s nivou Váhu a Dudváhu.

Prvá písomná zmienka: z roku 1229

Vývin názvu obce: r. 1229 Such, r. 1244 Suk, r. 1428 Zukovec, r. 1773 Zlkocz, Zlkowetz, Zlkowcze, r. 1786 Zslkócz, r. 1808 Zslukócz, Zslkócz, Žlkowce, r. 1863 Zslkóc, r. 1900 Zsúk, r. 1920 Žlkovce. V rokoch 1974 – 1990 bola súčasťou aj pričlenená obec Ratkovce.

História: Územie dnešnej obce bolo osídlené už v období neolitu s volútovou a moravsko-slovenskou maľovanou kultúrou. Zistila sa aj prítomnosť lengyelskej kultúry. Boli tu aktívne aj sídla z obdobia eneolitu s kanelovanou keramikou, starobronzové s maďarskou kultúrou a neskorolaténske. Našli sa pozostatky rímsko-barbarského a slovanského pohrebiska z čias Veľkej Moravy. Začiatkom 13. storočia, kedy obec patrila Nitrianskemu hradu, bolo jej územie dosídlené nemeckými hosťami. Neskoršími vlastníkmi obce boli viaceré šľachtické rody ako napríklad Horecký, Užovičovci, Zayovci, Majthényiovci, Ocskayovci. Obec často trápili rôzne epidémie, povodne a požiare.


 
  Poštová adresa

Obecný úrad Žlkovce
Žlkovce č. 191
920 42 Žlkovce

 
  Kontakt

Starosta: Ing. Tibor Stanko

tel.:
033 7434153
email:
stanko.tibor@gmail.com
web:
www.zlkovce.sk