Ponúkanými tematickými trasami sme sa snažili vytvoriť pre záujemcov o poznávací a zážitkový typ turistiky produkt, prostredníctvom ktorého by spoznali náš kraj cez kontakt s jeho charakteristickými črtami. Návštevník týchto trás by ich mal vnímať ako prezentáciu prírodného, hmotného i duchovného potenciálu regiónu. Nejde pri nich iba o naberanie poznatkov, ale aj o príjemne strávený čas priamo v turistickom teréne. Navrhnuté trasy však nie sú uzatvorenými okruhmi, keďže sa v niektorých bodoch prekrývajú a turista tak môže podľa svojej voľby kombinovať turistické ciele. Tematický produkt je zároveň aj vhodnou príležitosťou, ako sprístupniť pútavejšou formou informácie o regióne pre školy, voľnočasové zariadenia či rôzne záujmové organizácie. S dôverou prijmite pozvanie na cesty tematickými okruhmi a chodníkmi regiónu Hlohovec.

Vodácka cesta okresom Hlohovec

Dvojdňový splav Váhu vodáckou cestou naprieč okresom Hlohovec. Splavovanie Váhu má v okrese Hlohovec veľmi dlhú tradíciu. Už naši predkovia splavovali Váh zo severu Slovenska na jednoduchých pltiach, pretože drevo sa tu dalo dobre speňažiť, prípadne použiť na stavbu obydlia.
Čítajte viac...

Pamätné miesta židovskej kultúry

Židovská kultúra zanechala v Hlohovci a blízkom regióne výraznú stopu. Mimo duchovného odkazu zostali po nej aj rôzne pamätihodnosti architektonického charakteru. 
Čítajte viac...

Literárne potulky Hlohoveckom

Hlohovecko je aj regiónom s bohatou literárnou tradíciou. Pozývame Vás ju spoznať - a nielen s knihou v ruke.
Čítajte viac...

Technickými pamiatkami mesta Hlohovec

Vydajte sa po stopách technických pamiatok mesta Hlohovec!

Čítajte viac...