Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec - DOTAZNÍK

Výzva primátora mesta Hlohovec na zapojenie sa do tvorby rozvojového dokumentu mesta Hlohovec pre roky 2014-2020.
Čítajte viac...

Kultúrne Leto 2013

Program kultúrno spoločenských akcií v meste Hlohovec v mesiacoch júl a august.

Čítajte viac...

Zelenické leto 2013

Program kultúrno spoločenských akcií počas leta 2013 v obci Horné Zelenice.
Čítajte viac...

Otvorenie náučného chodníka Sedliská

Mesto Hlohovec za podpory Nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis zrealizovalo Náučný chodník Sedliská, ktorého otvorenie sa uskutočnilo dňa 20.4.2013.

Čítajte viac...

Nová kniha o Hlohovci

Dňa 15. februára 2013 sa v priestoroch refektára Vlastivedného múzea uskutočnila slávnostná prezentácia knihy Mariána Kamenčíka Vďačná pamiatka fraštackému richtárovi, ktorá prináša pohľad na dejiny mesta Hlohovec z prelomu 18 a 19. storočia.

Čítajte viac...

Nové virtuálne prehladky miest a obcí regiónu Hlohovec

Pripravili sme pre Vás v časti Galéria/Virtuálne prehliadky 360 stupňové fotografie tých najzaujímavejších miest v okrese Hlohovec. V časti galéria Vám bude v prehľadnej podobe k dispozícii vyše 38 virtuálnych prehliadok z každej obce regiónu Hlohovec.
Čítajte viac...

Vysvetľujúce stanovisko k článku ,,Drahá webstránka je stále nedostupná“.

Vysvetľujúce stanovisko k článku uverejnenom dňa 24. októbra 2012 na portáli www.hlohovecko.sk s názvom ,,Drahá webstránka je stále nedostupná“.

Ako tvorcovia a prevádzkovatelia portálu www.regionhlohovec.sk by sme radi zaujali stanovisko k článku zverejnenom spoločnosťou Regmedia s.r.o, ktorej konateľom je Ing. Miloš Kuchčák. Článok obsahuje zavádzajúce a polopravdivé informácie o projekte Via Hlohoviensis ako i o portáli cestovného ruchu, na ktorom práve ste.

Čítajte viac...