IMG_1418

Empírové divadlo

Empírové divadlo je významná pamiatka Hlohovca s nadnárodným významom. Divadlo dal postaviť roku 1802 Jozef Erdödy. Ide o jediné zachované šľachtické divadlo v strednej Európe. Hlavným staviteľom divadla (Commedie Hau) bol známy staviteľ Pietro Travaglia; bol zrejme i autorom sochárskej výzdoby vonkajšej fasády. Budova má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys s fasádami členeným plastickými kvádrovaním. Zaujímavá je výzdoba nad rímsou, kde sú umiestnené erby rodu Erdödyovcov a pod ním nápisové tabule o stavbe divadla. Pod rímsou sa na fasáde nachádzajú figurálne reliéfy. Využité sú antizujúce motívy znázorňujúce detské postavy s hudobnými nástrojmi pri oberaní a lisovaní hrozna. Interiér divadla je dekorovaný empírovými maľbami. V čase svojej najväčšej slávy hostilo divadlo taliansku opernú spoloč-nosť, hercov z viedenských a budapeštianskych divadelných scén. Tradovaná je prítomnosť skladateľa Ludwiga van Beethovena. Dnes je divadlo zrekonštruované a v hojnej miere je k dispozícií pre rôzne kultúrno-spoločenské udalosti počas celého roka.

 
)
  Adresa
Zámok 7, 920 01 Hlohovec
 
  Kontakt

zodpovedná pracovníčka: Jana Nagyová
tel.: 033/7422922
email: mskchlohovec@centrum.sk

 
 
  Najbližšie zástavky (vzdušnou čiarou)
  • Autobusová zastávka 800m
  • Hlohovec,,pošta MHD 1,1km
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 1,1km
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 1,2km
  • Hlohovec,,Hlohová ul. 1,2km