O obci Merašice

Poloha obce: Obec leží v juhozápadnej časti Nitrianskej pahorkatiny pri sútoku Tekoldianského a Stoličného potoka. Obec sa nachádza 13 km severovýchodne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1390

Vývin názvu obce: Staršie názvy Dolných Merašíc: r. 1390 Mereche, r. 1487 Eghazasmerecze, r. 1773 Alsó-Meraczicz, Unter-Meraschitz, Dolné Meracžice, r. 1873 Alsőmerasic. Staršie názvy Horných Merašíc: r. 1390 Mereche, r. 1773 Felső-Meraczicz, Ober-Meraschitz, Horné Merašice. Po roku 1888 boli obce Horné Merašice a Dolné Merašice zlúčené do jedného správneho celku Merašice. Jej názvy: r. 1892 Merasic, r. 1900 Meröce, r. 1920 Merašice. Po roku 1905 bola k obci pričlenená aj obec Kapince, ktorá sa v roku 1965 odčlenila.

História: Z územia obce je známe neolitické sídlisko s voluntovou kultúrou. Zistili sa aj hrobové nálezy z obdobia Veľkomoravskej ríše. V 14. storočí patrí obec hradu Topoľčany a až do roku 1570 patrila tomuto hradu časť obce. Následne sa obec ocitla vo vlastníctve rôznych feudálov. Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Merašíc do jednej obce.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Merašice
Merašice 183
920 61 Merašice
 
  Kontakt
Starosta: Mgr. Stanislav Michal

tel.: 033 7448351
email: oumerasice@wircom.sk
web: www.merasice.sk